Slow Food is een internationaal groeiende beweging

 

De internationale Slow Food beweging wil de verschraling in de variatie aan voedselbronnen, de teloorgang van lokale voedselbiodiversiteit en de vervlakking van authentieke smaken wereldwijd terugdringen. De leden van de internationale, nationale en regionale verenigingen van Slow Food, die al in meer dat 170 landen zijn gevestigd, zetten zich op allerlei manieren daarvoor in. Nederland kent een nationale vereniging en zo’n twintig regionale verenigingen.

Slow Food Foundation for Biodiversity

Dit is een onafhankelijke Stichting, die door Slow Food is opgericht. De Stichting bevordert productie, leverbaarheid en consumptie van ambachtelijk bereide, lokale, traditionele, lekkere, pure en eerlijke voedselproducten met authentieke, bijzondere smaken, die bijna verdwenen zijn – alsmede het herstel van lokale voedselculturen en -economieën.

Een belangrijke verantwoordelijkheid van de Slow Food Foundation for Biodiversity is het stellen van voorwaarden aan het gebruik van de merken van Slow Food en het verlenen van licenties aan de gebruikers. De merken van Slow Food betreffen woord- en beeldmerken:

Ark van de Smaak

Dit is de internationale catalogus van Slow Food, waarin voedingsmiddelen zijn opgenomen die als regionaal bedreigd cultureel erfgoed worden beschouwd en die mede vanwege hun bijzonder smaak waardevol zijn om in cultuur te behouden voor de mensheid.

Op verzoek van Slow Food Nederland heeft de Slow Food Foundation for Biodiversity de Boeren Goudse Oplegkaas in 2004 opgenomen in de internationale Ark of Taste. Klik hier voor het overzicht van alle Nederlandse Ark van de Smaak producten.

Slow Food Presidia

Een Slow Food Presidium is een informele of formele vereniging of coöperatie van voedselproducenten die zich bezighoudt met:

  • het voortbrengen van één of meer traditionele voedingsmiddelen die zijn opgenomen in de Ark van de Smaak, en/of
  • door Slow Food erkende traditionele, ambachtelijke werkwijzen (van voedselverzameling, visvangst of -kweek, jacht, landbouwbeoefening, houderij van landbouwhuisdieren, of voedselverwerking) en/of
  • het behoud van door Slow Food erkende traditionele cultuurlandschapswaarden.

De productie vindt plaats volgens een door Slow Food erkend productieprotocol, waarin expliciet de voedingsmiddelen staan aangeduid, die als “Slow Food Presidium product” aan derden mogen worden geleverd.

Het Slow Food Presidium Boeren Goudse Oplegkaas is in 2004 als informele vereniging door Slow Food als Slow Food Presidium erkend. Het Presidium verenigt melkveehouders die boerenkaas produceren volgens een door henzelf opgesteld Productdossier. Samen met hun affineurs en de Stichting BGO leggen zij zich toe op de bevordering van de productie, leverbaarheid en consumptie van Boeren Goudse Oplegkaas.

Slow Food Presidia Logo

Het Slow Food Presidia Logo is in 2016 internationaal ingevoerd. Het Presidia logo zorgt voor internationale herkenbaarheid van Slow Food Presidium producten tot bij de consument. Dit betekent dat het Presidia logo zelfs gebruikt mag worden op de menukaarten van restaurants, als het Presidia logo in licentie aan een Slow Food Presidium is uitgegeven.

  • Alle nieuwe aanvragen van (in)formele verenigingen en coöperaties voor de status van Slow Food Presidium worden sinds eind 2016 beoordeeld volgens de voorwaarden van het Presidia logo.
  • Alle bestaande (in)formele verenigingen en coöperaties, die al de status van Slow Food Presidium hebben (zoals het Presidium Boeren Goudse Oplegkaas), worden in de gelegenheid gesteld om hun Productdossier te actualiseren naar de voorwaarden van het Presidia logo, zonder ondertussen de status van Presidium te verliezen.

Het Slow Food Presidium Boeren Goudse Oplegkaas is al enige tijd volop bezig om het Productdossier te actualiseren. Het Presidium wordt hierin actief ondersteund door de Stichting Boeren Goudse Oplegkaas.

Slow Food Chefs Alliantie

Koks nemen deel aan de Slow Food Chefs Alliantie om hun landelijke en internationale netwerk te versterken voor een beter voedselsysteem. Zij werken graag met traditionele, lokale voedselproducten, en willen graag de verhalen van de producenten doorvertellen aan hun gasten over de bijzondere herkomst van de maaltijden die zij bereiden – en om zichzelf te onderscheiden. De koks van de Chefs Alliantie werken daarom graag met producten uit de Ark van de Smaak en zijn trots om het Presidia logo op de menukaart te zetten bij de gerechten waarin Presidia producten zijn verwerkt.

Tenslotte

Het Slow Food Presidium Boeren Goudse Oplegkaas heeft nog geen licentie voor het Slow Food Presidia logo. Sommige koks van de Chefs Alliantie tonen evenwel graag aan hun gasten het logo van de Stichting Boeren Goudse Oplegkaas. Zie bijvoorbeeld de Oorkondelijst, de Nieuwsberichten en de publiciteit van de Chefs Alliantie.