Interview met Marjolein Kooistra in De Zelfkazer

Presidiumcoordinator Marjolein Kooistra is voor het februarinummer van De Zelfkazer geinterviewd. Het artikel ‘Rauwmelkse kaas is uniek’ staat in de 65ste jaargang van het blad De Zelfkazer. Dit is het vakblad voor boerenzuivel uitgegeven door Agri-media in samenwerking met de Bond voor Boerderijzuivelbereiders (BBZ).
Zij doet daarin een oproep aan kaasmakers, kaashandelaren en detailhandel zich hard te maken voor rauwmelkse kaas. Het artikel is te lezen: interviewZelfkazerfeb13