PRESERVA FORMATGE ORIGINAL DE GOUDA!

Des de l’Edat Mitjana elaboren els pagesos de la zona al voltant de Gouda (premi
aquí per veure un mapa) formatge de pagès. Ja llavors era aquest un producte
important, que des del segle XVII es comerciava a través del pes públic de
Gouda. Als Països Baixos queden només un parell de centenars de productors de
formatge de pagès i el mercat de formatge de Gouda ha quedat reduït a una
atracció turística. Sota la pressió de preus baixos de formatge, costos creixents de
producció deguts a normatives, expansió urbanística i la competència de
quantitats massives de formatge barat de fàbrica, cessen anualment desenes de
pagesos.

Amb la pèrdua de pagesos es perden també el saber i l’artesania. Per fer
formatges grans que puguin madurar de quatre a cinc anys fa falta formatgers
hàbils i dedicats. Només queden un parell de granges en les quals es faci
formatges madurats grans. Slow Food treballa en la preservació d’aquest
formatge madurat de pagès de Gouda, atès la tradició artesanal i el sabor ple
únic.

Per a aquesta presidència de Slow Food s’ha establert un protocol d’elaboració.
Premi aquí per veure el protocol en anglès (en breu es posarà un enllaç).