Stichting Boeren Goudse Oplegkaas

 

De Stichting Boeren Goudse Oplegkaas bevordert productie, leverbaarheid en consumptie van Boeren Goudse Oplegkaas in navolging van de doelstellingen van Slow Food.

Een belangrijke verantwoordelijkheid van de Stichting Boeren Goudse Oplegkaas is:

  1. tegen betaling verlenen van een licentie aan de leden van het Slow Food Presidium Boeren Goudse Oplegkaas om kaas te leveren onder de licentiebepalingen van de erkende registraties die sinds 2009 zijn vastgelegd in het Productdossier Boeren Goudse Oplegkaas, welk product in 2004 is opgenomen in de Ark van de Smaak.
  2. via de drie-partijen Samenwerkingsovereenkomst onder de licentie bij a. verlenen van rechten aan de Affineurs, met name de bevoegdheid om het beeldmerk Boeren Goudse Oplegkaas bij het in de handel brengen op de kaas te mogen plaatsen.

Bestuur

Bestuursleden gezocht!

De Stichting Boeren Goudse Oplegkaas zoekt meerdere nieuwe bestuursleden. Het gaat om vrijwilligerswerk. Bestuursleden dienen lid te zijn (of te worden) van de vereniging Slow Food. Neem voor nadere informatie over de vacatures contact op met het Slow Food Presidium Boeren Goudse Oplegkaas: Hoeve Waterrijk, Rijpwetering (Marije van der Poel: 06-14044545), of Kaasboerderij Captein, Zoeterwoude (Frank Captein: 06-13052225), of via contact@boerengoudseoplegkaas.nl .

vacant vacant Aart Berkouwer Monica Commandeur vacant
voorzitter secretaris penningmeester kwaliteitsbeheer handelsbevordering

 

Adviesraad

 

 

Marije van der Poel Frank Captein
Hoeve Waterrijk Kaasboerderij Captein